Hiển thị một kết quả duy nhất

150,000
225,000
160,000
225,000
300,000
225,000
225,000
300,000